Rapoo- It solutions & Corporate template

04-6374623

צור קשר

vaadmish@gmail.com

שלח דוא"ל

במשמרות מתקיימים חיי קהילה פעילים המנוהלים על ידי התושבים. אנשים תורמים מזמנם, מתנדבים לארגון ולביצוע הפעילויות השונות ועוזרים אחד לשני. הקהילה פועלת באמצעות ועדות - כל ועדה מטפלת בנושא אחר. תושבים המעוניינים להיות מעורבים בתחום הנוגע לליבם או לעיסוקם, מתנדבים לוועדה המתאימה. ביישוב מתקיימת פעילות תרבותית מגוונת, המאפשרת מפגש בין קבוצות וגילאים שונים. הפעילות התרבותית מבוססת על חגי ישראל, ההיסטוריה הקיבוצית והצביון החקלאי והכפרי. ביישוב מתקיימות גם פעילויות ספורטיביות המאורגנות על ידי התושבים ומערך סיוע של תושבים לתושבים אחרים: ביקור קבלת פנים למשפחות חדשות, בישול ליולדות ומשפחותיהן, ועוד.

mishmarot abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות